Gaz do zapalniczek, powszechnie znany jako gaz zapalniczkowy, to paliwo stosowane do zasilania większości konwencjonalnych zapalniczek. Jest to mieszanka skroplonego gazu propan-butan, która jest łatwopalna i umożliwia generowanie płomienia potrzebnego do zapalania papierosów, świec czy innych materiałów palnych.

Pokaż filtry

Wyświetlanie wszystkich wyników: 3

Wyświetlanie wszystkich wyników: 3

Gaz do Zapalniczek Napełniacz

Gaz zapalniczkowy jest sprzedawany w metalowych butelkach, które są łatwe do przenoszenia i przechowywania. Mają one standardowy zawór i dyszę, które umożliwiają wydobywanie gazu w kontrolowany sposób. Aby napełnić zapalniczkę gazem, wystarczy podłączyć butelkę do zaworu zapalniczki i nacisnąć, aby uwolnić gaz.

Ważne jest, aby używać tylko gazów zapalniczkowych, które są przeznaczone do tego celu i produkowane przez renomowane firmy. Właściwe stosowanie gazu do zapalniczek jest istotne dla zachowania bezpieczeństwa. Należy unikać ekspozycji na wysoką temperaturę, źródła ognia czy innych źródeł zapłonu, które mogą prowadzić do niekontrolowanego zapłonu gazu.

Należy również pamiętać, że gaz zapalniczkowy jest łatwopalny i należy zachować ostrożność podczas korzystania z zapalniczek. Przechowuj butelki z gazem w miejscu dobrze wentylowanym i z dala od dzieci. Nie należy inhalować ani wdychać gazu bezpośrednio, ponieważ może to być szkodliwe dla zdrowia.